Maak een Wadi in uw tuin! Een wat? Wadi….

Met een wadi wordt in Nederland en België een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie.

Bij het maken van een Wadi wordt de hemelwaterafvoer losgekoppeld van het riool en vervolgens via drainage, grind, een vijver of iets dergelijks in de bodem gebracht. Hierdoor wordt het riool ook veel minder belast en het is nog leuk om te zien ook!