Sedumdak subsidie

Meer informatie over een sedumdak subsidie in jouw gemeente? In Nederland zijn er talrijke gemeenten en waterschappen die subsidies toekennen voor de aanleg van sedumdaken. De hoogte van deze subsidies en de bijbehorende voorwaarden kunnen sterk variëren. Daarom raden wij aan om contact op te nemen met de betreffende gemeente of waterschap. In bepaalde gemeenten kan de subsidie wel € 30,- per vierkante meter bedragen!

Bij sommige subsidieaanvragen kan gevraagd worden om documentatie die aantoont dat jouw groendak voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een waterbuffering van meer dan 30 liter per vierkante meter. Hiervoor kun je de bijgevoegde documenten downloaden en bij de aanvraag voegen (FS-Sedummixmat en FS-Substraatrol).

Kom je er niet uit? Wij zoeken graag voor jou uit of er een subsidie mogelijkheid is! Vul het formulier hiernaast in om een informatie aanvraag te doen.

Informatie aanvragen: