Groen en duurzaam met kinderen

Waarom willen wij een groendak, een regenton en/ofmeer groen in onze leefomgeving? Enerzijds omdat we het mooi vinden, maar steeds vaker ook omdat we willen bijdragen aan een beter en schoner leefklimaat. Een schoner leefklimaat voor de volgende generaties… Groendakcoach vindt het erg belangrijk dat de kinderen spelenderwijs betrokken worden bij al de bestaande duurzaamheidsontwikkelingen.

Wij geven daarom ook (kleine) workshops, trainingen en uitleg in wijken en op scholen over groendaken, groen e.d. Daarvoor maken we bijvoorbeeld gebruik van de sedumtafel of kleine sedum-kweekbakjes. Wilt u ook iets voor de kinderen in de klas of in de wijk? Vraag hiernaar bij Marc Rotmans.

Wij zijn partner van Stichting Duza, www.duzadorp.nl. De stichting heeft als missie om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar spelenderwijs kennis te laten maken met allerlei onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. Om duurzaamheid bij de doelgroep onder de aandacht te brengen en te houden, ontwikkelde de stichting het DuzaDorp. In het duurzame DuzaDorp wonen de Duza’s en elke Duzabewoner vertegenwoordigt een specifiek duurzaam thema. Naarmate het aantal duurzame ontwikkelingen wereldwijd groeit, neemt ook het aantal Duza-bewoners toe. De Duza’s vertellen alles over zichzelf, geven uitleg en dagen de kinderen uit om mee te werken, denken en helpen!